Opinie

Co mówią o nas

DAGMARA SOBOLEWSKA

4HR Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska zrealizowała dla naszej firmy działania doradcze i szkoleniowe w obszarze zarzadzania procesami szkoleniowymi. Z uwagi na poziom świadczonej usługi gorąco rekomendujemy 4HR do realizacji podobnych projektów.

DYREKTOR BIURA ZARZĄDZANIA KADRAMI

JOANNA SZORC

Współpracowałam z 4HR Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska w obszarze działań dla Działu HR. W ramach współpracy zostały zrealizowane między innymi: warsztaty narzędzi coachingowych dla HRBP, przygotowanie założeń Polityki Szkoleniowej wraz z narzędziami ukierunkowanymi na badanie efektywności projektów szkoleniowo-rozwojowych – zgodnie z Metodologią D. Kirkpatricka oraz warsztaty „ONE HR”. Rekomenduję 4HR do realizacji podobnych projektów.

HR MANAGER EAST EUROPE&NORDICS

PAWEŁ KRÓLAK

Firma 4HR Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska przeprowadziła działania doradcze w zakresie przygotowania „opisów stanowisk pracy, struktury organizacyjnej oraz wartościowania stanowisk pracy”. Na wyróżnienie zasługuje rzetelność, uczciwość i serdeczność w kontaktach z pracownikami Spółki”.

PREZES ZARZĄDU ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ W WOŁOMINIE

MONIKA MARĆ

4HR Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska przeprowadziła dla 22 pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie szkolenie z zakresu skutecznej analizy potrzeb szkoleniowych dla menadżerów. Uczestnicy szkolenia stwierdzili , że na szkoleniu dowiedzieli się wielu istotnych rzeczy na temat badania potrzeb szkoleniowych swoich pracowników i ogólnie na temat procesu rozwoju dorosłych. Powzięli też przekonanie, że mogą tę wiedzę wykorzystać praktycznie w pracy ze swoimi zespołami. Cel i efekty szkolenia zostały osiągnięte.

NACZELNIK WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNO-KADROWEGO STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE

MARTA ŻYCIŃSKA

Pani Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska realizowała sesje informacji zwrotnych po badaniu 360 stopni dla Menedżerów Biura Marketingu. Z uwagi na efektywność oraz poziom realizowanych sesji rekomendujemy p. Krystynę do realizacji podobnych projektów.

DYREKTOR BIURA MARKETINGU

MONIKA STYPUŁKOWSKA

Pani Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska realizowała dla naszego TOP Managera indywidualne sesje coachingowe. Z uwagi na poziom świadczonej usługi oraz efektywność procesu rekomenduje p. Krystynę do realizacji podobnych projektów.

CZŁONEK ZARZĄDU E.ON edis energia Sp. z o. o.