MY STORY

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w Grupie PZU najpierw w Biurze Sprzedaży, a następnie w Biurze Zarządzania Kadrami. Odpowiadałam między innymi za przygotowanie oraz nadzór nad szkoleniami i rozwojem ponad 1300 pracowników Pionu Sprzedaży oraz efektywną Politykę Coachingową w całej Organizacji. Posiadam doświadczenie jako partner biznesowy we współpracy i wsparciu Pionów Sprzedaży, Marketingu oraz Administracji.

Wspierałam Szefów Pionów w zakresie doradztwa szkoleniowo-rozwojowego ukierunkowanego na realizację celów biznesowych. Pracowałam z sukcesami jako coach z Kierownikami Sprzedaży. Tworzyłam również zasady rozwoju  80 trenerów wewnętrznych. Ówczesne doświadczenie pracy w największej Firmie Ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej nauczyło mnie w pracy zawodowej ukierunkowania na cel oraz pracy zgodnej z procesem.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS.  W 2010 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Psychologii Społecznej – Zarządzanie Rozwojem Organizacji. Studia podyplomowe były przełomowym momentem w moim życiu zawodowym, wtedy to narodził się pomysł stworzenia firmy, która będzie wspierała organizacje w zakresie wdrażania prostych, efektywnych biznesowo rozwiązań. Wtedy również zrealizowałam swój cel i zostałam certyfikowanym Coachem ICC. Prowadziłam również wykłady na Uniwersytecie SWPS z zakresu „Zarządzania procesami szkoleniowymi”.