Full 1

4HR Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska

Konsulting ▪ Coaching ▪ Szkolenia
Full 1

4HR Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska

Konsulting ▪ Coaching ▪ Szkolenia
Full 1

4HR Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska

Konsulting ▪ Coaching ▪ Szkolenia
Shadow

MY STORY

Doświadczenia zawodowe zdobywałam w Grupie PZU najpierw w Biurze Sprzedaży, a następnie w Biurze Zarządzania Kadrami. Odpowiadałam między innymi za przygotowanie oraz nadzór nad szkoleniami i rozwojem ponad 1300 pracowników Pionu Sprzedaży oraz efektywną Politykę Coachingową w całej Organizacji. Posiadam doświadczenie jako partner biznesowy we współpracy i wsparciu Pionów Sprzedaży, Marketingu oraz Administracji.

Wspierałam Szefów Pionów w zakresie doradztwa szkoleniowo-rozwojowego ukierunkowanego na realizację celów biznesowych. Pracowałam z sukcesami jako coach z Kierownikami Sprzedaży. Tworzyłam również zasady rozwoju  80 trenerów wewnętrznych. Ówczesne doświadczenie pracy w największej Firmie Ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej nauczyło mnie w pracy zawodowej ukierunkowania na cel oraz pracy zgodnej z procesem.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu SWPS.  W 2010 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Psychologii Społecznej – Zarządzanie Rozwojem Organizacji. Studia podyplomowe były przełomowym momentem w moim życiu zawodowym, wtedy to narodził się pomysł stworzenia firmy, która będzie wspierała organizacje w zakresie wdrażania prostych, efektywnych biznesowo rozwiązań. Wtedy również zrealizowałam swój cel i zostałam certyfikowanym Coachem ICC. Prowadziłam również wykłady na Uniwersytecie SWPS z zakresu „Zarządzania procesami szkoleniowymi”.

 

Dlaczego jestem coachem?

Bo wierzę w skuteczność coachingu
Bo bycie coachem daje safysfakcję
Bo bycie coachem ciągle rozwija

Od 2014 roku wspieramy organizacje w obszarze coachingu, konsultingu, zarządzania i szkoleń.

Z naszego doświadczenia wynika, że największe wymierne korzyści przy wspólnej realizacji projektów, nasi Klienci osiągają dzięki partnerskim relacjom, wysokiej etyce pracy oraz poszanowaniu wartości.

Potrafimy zdiagnozować potrzeby na poziomie pracownika, działu i całej organizacji. Wiemy jak „dotrzeć do prawdziwego sedna sprawy”. Pracujemy wykorzystując własne doświadczenia biznesowe oraz narzędzia coachingowe. Dzięki temu rozwiązania które proponujemy i wspólnie wypracowujemy są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby, wspierające cele organizacji.

90% naszych Klientów są to polecenia i stała współpraca.

Co mówią o nas

DAGMARA SOBOLEWSKA

4HR Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska zrealizowała dla naszej firmy działania doradcze i szkoleniowe w obszarze zarzadzania procesami szkoleniowymi. Z uwagi na poziom świadczonej usługi gorąco rekomendujemy 4HR do realizacji podobnych projektów.
DYREKTOR BIURA ZARZĄDZANIA KADRAMI

JOANNA SZORC

Współpracowałam z 4HR Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska w obszarze działań dla Działu HR. W ramach współpracy zostały zrealizowane między innymi: warsztaty narzędzi coachingowych dla HRBP, przygotowanie założeń Polityki Szkoleniowej wraz z narzędziami ukierunkowanymi na badanie efektywności projektów szkoleniowo-rozwojowych – zgodnie z Metodologią D. Kirkpatricka oraz warsztaty „ONE HR”. Rekomenduję 4HR do realizacji podobnych projektów.
HR MANAGER EAST EUROPE&NORDICS

PAWEŁ KRÓLAK

Firma 4HR Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska przeprowadziła działania doradcze w zakresie przygotowania „opisów stanowisk pracy, struktury organizacyjnej oraz wartościowania stanowisk pracy”. Na wyróżnienie zasługuje rzetelność, uczciwość i serdeczność w kontaktach z pracownikami Spółki”.
PREZES ZARZĄDU ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ W WOŁOMINIE

MONIKA MARĆ

4HR Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska przeprowadziła dla 22 pracowników Starostwa Powiatowego w Legionowie szkolenie z zakresu skutecznej analizy potrzeb szkoleniowych dla menadżerów. Uczestnicy szkolenia stwierdzili , że na szkoleniu dowiedzieli się wielu istotnych rzeczy na temat badania potrzeb szkoleniowych swoich pracowników i ogólnie na temat procesu rozwoju dorosłych. Powzięli też przekonanie, że mogą tę wiedzę wykorzystać praktycznie w pracy ze swoimi zespołami. Cel i efekty szkolenia zostały osiągnięte.
NACZELNIK WYDZIAŁU ADMINISTRACYJNO-KADROWEGO STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE

MARTA ŻYCIŃSKA

Pani Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska realizowała sesje informacji zwrotnych po badaniu 360 stopni dla Menedżerów Biura Marketingu. Z uwagi na efektywność oraz poziom realizowanych sesji rekomendujemy p. Krystynę do realizacji podobnych projektów.
DYREKTOR BIURA MARKETINGU

MONIKA STYPUŁKOWSKA

Pani Krystyna Matuszkiewicz-Łyczykowska realizowała dla naszego TOP Managera indywidualne sesje coachingowe. Z uwagi na poziom świadczonej usługi oraz efektywność procesu rekomenduje p. Krystynę do realizacji podobnych projektów.
CZŁONEK ZARZĄDU E.ON edis energia Sp. z o. o.


    Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.)

    POROZMAWIAJMY

    Zadzwoń i umów się na spotkanie i przekonaj się jak możemy Ci pomóc