Kontakt:

+ 48 667 634 713

klyczykowska@4hr.com.pl

O nas

Uwalniamy potencjał pracowników – projekty szkoleniowo-rozwojowe efektywne biznesowo.

 

Badanie potrzeb szkoleniowych w organizacji, to jeden z kluczowych momentów w procesie szkoleniowym gwarantującym efektywną inwestycję szkoleniową. Potrafimy zdiagnozować potrzeby na poziomie pracownika, działu i całej organizacji. Wiemy jak „dotrzeć do prawdziwego sedna sprawy”. Pracujemy wykorzystując własne doświadczenia biznesowe oraz narzędzia coachingowe. Dzięki temu rozwiązania które proponujemy i wspólnie wypracowujemy są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby wspierające cele organizacji.

 

Staramy się być wartościowym partnerem dla Działu HR, bo wiemy jakim wyzwaniem jest budowanie roli HR w organizacji oraz realizacja projektów szkoleniowych odpowiadających na potrzeby biznesu.

 

Wspieramy managerów między innymi we wsparciu wdrożenia działań poszkoleniowych ich pracowników, indywidualnej pracy z pracownikiem i podległym zespołem, pracy z talentami, działań ukierunkowanych na budowanie zaangażowania pracowników, udzielaniu indywidualnej informacji zwrotnej oraz realizacji planów sprzedaży (coaching ukierunkowany na realizację celów sprzedażowych).

 

Z naszego doświadczenia wynika, że największe wymierne korzyści przy wspólnej realizacji projektów, nasi Klienci osiągają dzięki partnerskim relacjom, wysokiej etyce pracy oraz poszanowaniu wartości.