Kontakt:

+ 48 667 634 713

klyczykowska@4hr.com.pl

Konsulting

 

Dookreślanie celów organizacji, zespołów

 

Audyt działań rozwojowych

 

Analiza potrzeb rozwojowych ukierunkowana na realizację  celów biznesowych

 

Wsparcie managerów w zakresie pracy z zespołami

 

Projekty usprawniające zarządzanie sprzedażą

 

Plany działań wdrożeniowych